آمریکا حمله به ایران را در یک مانور شبیه‌سازی کرده و در آن شکست خورده است

مکان شما:
رفتن به بالا