آوینی در سال ۱۳۷۱، دید مدیران صدا و سیما را عقب‌مانده و رسانه‌ی در کف آنان را «بوقی مفلوک» خواند

مکان شما:
رفتن به بالا