آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و علوی گرگانی در سال 91 گفته بودند تماس تصویری با رایتل جایز نیست

مکان شما:
رفتن به بالا