آیا الگوریتم‌های رتبه‌بندی توییتر باعث بیشتر دیده‌شدن مختوای یک جناح سیاسی خاص می‌شود؟

مکان شما:
رفتن به بالا