آیا دولت انگلستان از طریق هواپیما بر روی مردم واکسن کرونا اسپری می‌کند؟

مکان شما:
رفتن به بالا