آیا مواجهه کاربران آمریکایی با ترول‌ها روسی در توئیتر، باعث تغییر عقیده‌ی سیاسی آن‌ها شده است؟

مکان شما:
رفتن به بالا