احمدی‌نژاد: با آمریکا توافق کردیم، اما برخی در داخل کشور نگذاشتند.

مکان شما:
رفتن به بالا