اخیرا با کرونای لامبدا مواجه هستیم که از سیستم ایمنی فرار می‌کند و قدرت سرایت و کشندگی بالا دارد.

مکان شما:
رفتن به بالا