ارتش اسرائیل به ۵ صرافی در کرانه باختری حمله و ۱۰میلیون شیکل مصادره کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا