ارزش پروژه ایران­‌مال با ۴/۳ میلیارد دلار از دارایی ترامپ با ۲/۵ میلیارد دلار بالاتر است

مکان شما:
رفتن به بالا