ازدواج همسر شهید بدون اذن بنیاد شهید جایز نبوده است و در صورت ازدواج، فرزند شهید را به پرورشگاه می‌فرستادند

مکان شما:
رفتن به بالا