از بودجه عمومی سالانه نفری ۱۰۰ هزار تومان به صداوسیما پرداخت می‌شود

مکان شما:
رفتن به بالا