از بین ۶ کاندیدای انتخابات، تنها جلیلی فاقد سابقه اجرایی است

مکان شما:
رفتن به بالا