از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، هزار داروخانه توسط کارکنان بخش دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی تاسیس شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا