از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، چشم انداز رشد اقتصاد جهانی پیوسته رو به کاهش بوده است

مکان شما:
رفتن به بالا