از سال ۲۰۰۸ تا امروز ۱۵۰هزار فلسطینی کشته شدند که ۳۳ هزار نفرشان کودک بودند

مکان شما:
رفتن به بالا