از سال ۲۰۲۵ منازل مسکونی نوساز توکیو باید مجهز به پنل خورشیدی باشند

مکان شما:
رفتن به بالا