اسامی نمایندگانی که خواستار اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بودند منتشر شد.

مکان شما:
رفتن به بالا