استاندار فارس از وزیر میراث فرهنگی درخواست کرده است که بافت تاریخی شیراز را در فهرست آثار ملی ثبت کند

مکان شما:
رفتن به بالا