«استفاده از واکسن اسپوتنیک توسط وزیر بهداشت علی‌رغم ادعای ایشان مبنی‌بر استفاده از واکسن داخلی.»

مکان شما:
رفتن به بالا