اسرائیل ۲۲ بیمارستان دیگر را در ۹ روز اخیر بمباران کرده بود

مکان شما:
رفتن به بالا