اظهارات اخیر همتی در جریان انتخابات، درخصوص قیمت بنزین، اثرات FATF، بورس و علت عزلش از بانک مرکزی خلاف واقع است.

مکان شما:
رفتن به بالا