اظهارات قبلی و فعلی صبا آذرپیک و یاشار سلطانی درباره همتی متناقض است.

مکان شما:
رفتن به بالا