امارات به هر شهروند با درآمد کمتر از 20 هزار درهم، ویلا با وسایل رایگان می‌دهد

مکان شما:
رفتن به بالا