امارات قوی‌ترین گذرنامه جهان را دارد و ایران در اواخر جدول است.

مکان شما:
رفتن به بالا