امارات وزیر هوش مصنوعی دارد؛ عربستان در رتبه اول هوش مصنوعی است

مکان شما:
رفتن به بالا