امام جمعه مشهد: «یک خانم بدحجاب باید احساس کند مردم از او بدشان می‌آید. این اظهار نفرت برای مردم یک تکلیف الهی است.»

مکان شما:
رفتن به بالا