امیر دریادار دوم شهرام ایرانی، اولین شهروند کرد اهل تسنن، به فرماندهی نیروی دریایی ارتش انتخاب شد.

مکان شما:
رفتن به بالا