اوبر به دلیل عدم اعلام عمومی هک‌شدن در سال ۲۰۱۶ به غرامت محکوم شد

مکان شما:
رفتن به بالا