اگر واریزی به حساب شخصی افراد تا اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد، مشمول مالیات می‌شود

مکان شما:
رفتن به بالا