ایران آلوده‌ترین نقطه دنیا به کرونا در دو هفته گذشته بوده است.

مکان شما:
رفتن به بالا