ایران با تولید ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار بشکه در روز، در تولید نفت از کویت پیشی گرفت

مکان شما:
رفتن به بالا