ایران به‌طور رسمی میزبان ۳.۴ میلیون پناهجو است و رتبه اول کشورهای میزبان پناهجویان را دارد

مکان شما:
رفتن به بالا