در دو جنگ جهانی بی‌طرف بودیم و تقریبا سالم ماندیم

مکان شما:
رفتن به بالا