بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۱ تاکنون مربوط به ۱۴۰۲ است

مکان شما:
رفتن به بالا