بانک جهانی به دلیل قانون ضدهمجنس‌گرایی اوگاندا به این کشور کمک مالی نمی‌کند

مکان شما:
رفتن به بالا