بایدن وعده‌ی واکسن کرونای رایگان داد

مکان شما:
رفتن به بالا