براساس وقف‌نامه «شاه اسماعیل» تولیت آستان قدس رضوی، با رضا پهلوی است

مکان شما:
رفتن به بالا