براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، صدا و سیما در سال ۱۴۰۲، دومین شرکت زیان‌ده دولتی است

مکان شما:
رفتن به بالا