برای فرشی که به رونالدو هدیه شد، از بیت‌المال هزینه نشده است

مکان شما:
رفتن به بالا