۸ میلیون افغانستانی مقیم ایران با داشتن ۳ میلیون فرصت شغلی، سالانه ۲۸۰ همت سرمایه خارج می‌کنند

مکان شما:
رفتن به بالا