بر اساس طرح مورد بررسی در سنای آمریکا، استفاده از وی‌پی‌ان برای دسترسی به سایت‌ها و اپلیکیشن‌های وابسته به دولت‌های متخاصم از جمله ایران مشمول مجازات تا ۲۰ سال زندان و یا جریمه تا یک میلیون دلار خواهد شد

مکان شما:
رفتن به بالا