بعد از انقلاب، قرارداد ساخت میکروالکترونیک میان دولت ایران و آمریکا منحل شد و اکنون آمریکا پیشگام نانوالکترونیک است

مکان شما:
رفتن به بالا