بقایی و مشایی در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به ۱۵ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

مکان شما:
رفتن به بالا