به‌دلیل عدم وجود ترتیبات بازدارنده در برجام، 3 کشور اروپایی نیز گفته‌اند بندهایی از آن را اجرا نخواهند کرد

مکان شما:
رفتن به بالا