به علت نبود ساخت زندان برای ۵۰ میلیون نفر کابر تلگرام ایرانی، طرح ساماندهی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شد.

مکان شما:
رفتن به بالا