بیشترین حجم آب دریاچه ارومیه با ۱۳ هزارسال قدمت، حدود ۳۲ میلیارد متر مکعب در بازه منتهی به ۱۳۷۸ بود

مکان شما:
رفتن به بالا