بیش از هزار کارگر طی شش ماه در حوادث ضمن کار کشته شده‌اند

مکان شما:
رفتن به بالا