تاکنون ۱۰۹ کشور مجازات اعدام را لغو کرده‌اند.

مکان شما:
رفتن به بالا