تردز در ساعات اولیه فیلتر شد اما رئیسی به آن پیوست.

مکان شما:
رفتن به بالا